<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Hvorfor identitet er viktig mens du forbereder deg for NIS2-compliance?

Innofactor | Okta Whitepaper

NIS2-direktivet fra EU transformerer cybersikkerhetslandskapet og pålegger strenge tiltak for organisasjoner som tilbyr kritisk infrastruktur.

Organisasjoner har nå frem til 17. oktober 2024 for å integrere sikkerhetsbestemmelser slik at de etterlever nasjonal lovgivning.

MicrosoftTeams-image (123)-1
Spørsmålet er om du er klar for utfordringen?

Last ned whitepaper fra OKTA og les om:

  • Hva er NIS2-direktivet?
  • Forberedelser til NIS2
  • Viktigheten av identitet for NIS2-compliance
  • Konsekvenser ved manglende overholdelse av NIS2