<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Framtidens medlemshantering – enkelt, effektivt och skalbart med ”Innofactor MMS 2.0”

Registrera dig för att se inspelat webinar

Registrera dig för att få en inspelad version av webinaret.

På Innofactor stöttar vi många förbund, föreningar och intresseorganisationer som upplever utmaningar med sin medlemshantering. Det kan handla om svårigheter att attrahera nya medlemmar eller om att säkerställa värdet för att behålla befintliga medlemmar, potentialen att effektivisera medlemsarbetet är ofta stor. Och med rätt processer, automatisering och ett systemstöd som följer medlemsresan skapas förutsättningar för en mer värdefull medlemshantering. 

Med vårt nya medlemshanteringssystem MMS 2.0 (Member Management System), en Microsoft-baserad molnlösning, hjälper vi dig att öka kvaliteten i medlemsarbetet, få inspiration till nytänkade och nya möjligheter. Vi hjälper dig med insikter och vägledning som hjälper dig att effektivisera, kontrollera och öka din medlemstillväxt. 

 Frågor och svar, kopplat till webinaret:

Är det avsiktligt att Växa är upp till 65´och optimera från 75´?

Det är avsiktligt att Växa är upp till 65' och optimera från 75', eftersom dessa antal har visat sig vara bäst lämpade för olika lösningar. Men det är inte en strikt gräns och vi undersöker alltid vad som passar bäst för varje kund.

Kan man konfigurera så att medlemmar = organisationer?

Ja, det är möjligt att konfigurera så att medlemmar kan vara organisationer. I princip kan man säga att alla kan vara allt, så länge man håller reda på vad man har bestämt.

Planer på att köra Power pages in a Day?

Det finns inga omedelbara planer på att köra "Power Pages in a Day", men det är en bra tanke och det är inte omöjligt. Det beror på intresset från användarna.

Kanske ska ni köra en omröstning om vilka ’app in a day’ som är intressantast? 

Det skulle vara en bra idé att skicka ut en enkät till våra kontakter för att få deras åsikter om vilken app "in a Day" som de skulle vilja se härnäst.

 

Har du mer frågor eller funderingar eller vi boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte  - kontakta mig.

Med vänlig hälsning,

Reine Johansson, Senior Sales Manager 

 

Reine har 35 års erfarenhet ifrån ledande roller från privat och offentlig sektor. Med allt från att starta bolag, till att växa, sälja och avveckla bolag. Den röda tråden har varit försäljning, identifiera kundbehov och omvandla dessa till affärsnytta så att kunden kan nå sina strategiska mål.
Reine Johansson
Senior Sales Manager

Registrera dig för att se inspelat webinar