<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Webbinarium 14/3 (Fyll i formulär för att se i efterhand på youtube)

Anmäl dig här!

Detta är den andra en serie webbinarier som ger kunskap för dig i företagets ledning kring hur Microsofts lösningar kan hjälpa dig till bättre affärer

Oväntade möjligheter i Dynamics 365 för sälj bidrar till bättre affärer


Idag är ett CRM system mycket mer än vad det traditionellt har varit, där vi utmanas att förändra våra arbetssätt för att bemöta våra kunder på olika spelplaner och inom en marknad som är ytterst föränderlig. Vi pratar inte längre om CRM utan om Customer Engagement. 

 

Denise Svahn, konsultchef på Innofactor, tar dig på en resa för att visa möjligheterna i Dynamics 365 for Sales för att utmana er att ändra synen på vad ett säljstöd innebär för hela er organisation

Denise Svahn
Konsultchef på Innofactor

Fyll i för att se i efterhand