<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Så gör du en framtidssäker CRM-upphandling

Ladda ner guiden!

Kul att du är intresserad av vår e-bok om hur du gör en mer framtidssäker CRM-upphandling!

Med den digitala utvecklingen ökar behovet av att omvärdera och utmana in­vanda arbetssätt. Det gäller inte minst inom försäljning och marknadsföring B2B – där kundernas köpbeteenden förändrats radikalt de senaste åren. Det påverkar även vilka krav du bör ställa när du upphandlar säljstödssystem.

Innofactor SQ (28)

I den här e-boken får du:

  • inspiration och kunskap om hur den digitala utvecklingen inom B2B-försäljning påverkar valet av CRM
  • konkreta råd hur du agerar proaktivt, engagerar olika interna intressenter och blir en bättre kravställare
  • veta skillnaden mellan att upphandla ett partnerskap och ett teknikprojekt
  • exempel på frågor du bör ställa för att fatta ett bra beslut i valet av system och leverantör


Fyll i formuläret för att hämta e-boken.


Trevlig läsning!

Ola Penneryd
Customer Success Manager, Innofactor Sverige

ola.penneryd@innofactor.com

Hjälper företag att driva förändring för att uppnå sina strategiska mål.
Ola Penneryd
Innofactor Sverige

Ladda ner eboken här!