<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Skapa ett ramverk för molntjänster - Ladda ner vår Cloud Journey e-bok!

CJkansi SE.png

Cloud Journey förbättrar din kunskap om hur du framgångsrikt kan utforma, implementera och använda molntjänster i er verksamhet

 

Cloud Journey Framework lär dig: 
  • Integrera molntjänster framgångsrikt i din organisation
  • Hur du går till väga för att följa lagar och regler i din strategi
  • Att utforma implementering av molntjänster i din organisation på ett säkert sätt

Stefan Renberg

Business Unit Director

 

Stefan Renberg jobbar som Business Unit Director på Innofactor. Med lång erfarenhet inom IT har
Stefan nu gjort det till sitt mission att hjälpa
organisationer att flytta till molnet. Med energi och
pedagogik skapar han en miljö för delaktighet och
engagement både för kunder, personal och
ledningsgrupper.

Fyll i och ladda ner e-boken