<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Skapa ett ramverk för molntjänster - Ladda ner vår Cloud Journey e-bok!

CJkansi SE.png

Cloud Journey förbättrar din kunskap om hur du framgångsrikt kan utforma, implementera och använda molntjänster i er verksamhet

 

Cloud Journey Framework lär dig: 
  • Integrera molntjänster framgångsrikt i din organisation
  • Hur du går till väga för att följa lagar och regler i din strategi
  • Att utforma implementering av molntjänster i din organisation på ett säkert sätt

Olov Norman

Cloud Success Manager

Olov Norman jobbar som Cloud Success Manager på Innofactor i Sverige. Olov har 17 års erfarenhet av IT-branschen och är verksam som förändrings-rådgivare mot stora som små företag, lokala och globala. 

Olov arbetar hårt för att förändra IT avdelningars sätt att ta sig an nya tjänster och förmedla de ut i verksamheten på bästa sätt. Allt för att inspirera och utbilda företag att ta sig an ny teknologi och innovativa tjänster från tex. Microsofts Azure.

Fyll i och ladda ner e-boken