<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Skapa ditt ramverk för din Cloud Journey - Ladda ner det här!

CJkansi SE.png

Ett ramverk för din organisations Cloud Journey för att förbättra din kunskap om hur du framgångsrikt kan utforma, implementera och använda molntjänster.

Genom att läsa Cloud Journey kommer du lära dig: 

  • Hur du integrerar molntjänster framgångsrikt i din organisation
  • Hur du bör gå till väga för att hävda dig efter lagar och regler i din strategi
  • Hur du utformar en implementering för molntjänster i din organisation på ett säkert sätt.

Olov Norman

Cloud Success Manager

Olov Norman jobbar som Cloud Success Manager på Innofactor i Sverige. Olov har 17 års erfarenhet av IT-branschen och är verksam som förändringsrådgivare mot stora som små företag, lokala och globala.  Olov arbetar hårt för att förändra IT avdelningars sätt att ta sig an nya tjänster och förmedla de ut i verksamheten på bästa sätt. Allt för att inspirera och utbilda företag att ta sig an ny teknologi och innovativa tjänster från tex. Microsofts Azure.

Fyll i formuläret för att ladda ner e-boken