<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Hur mogen är din verksamhet för molntjänster?

Genom att göra self-assessment som du hittar nedan får du resultatet av organisations- och branschgenomsnittet.
“Innofactor helped us transfer a significant part of our services to Microsoft Azure - and work continues!”

- Mikko Rotonen
ICT Development Director, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt