<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Acceleratorpaket för Distansarbete B

Fyll i formuläret så återkommer vi snarast möjligt

Innofactor är en ledande nordisk Microsoftpartner med expertkunskap inom Microsoft Teams, Office 365, Dynamics 365 och Azure. Vi kan hjälpa dig att få ditt distansarbete att fungera effektivt och avhjälpa möjliga problem snabbt. 

Acceleratorpaket för Distansarbete B inkluderar: 

  • Webbundersökning för upp till 200 anställda 
  • Intervjuer för upp till 10 av dina anställda gjort från distans genom Teams. 
  • Upp till 6 dagar av konsultarbete av en av våra Modern Workplace experter 
  • Rekommendationer och snabba implementationshandlingar levererade av Innofactors expert vid ett 3 timmars online arbetsseminarium 
  • Analys och rekommendationsrapport 

Få stöd i att göra en bedömning av era nuvarande distansarbetesutmaningar och få konkreta stödjande handlingar.

Acceleratorpaket för Distansarbete kan hjälpa dig att, till exempel: 

  • Använder Microsoft Teams effektivt för intern kriskommunikation 
  • Etablerar och brukar goda och effektiva mötesmetoder med Microsoft Teams 
  • Gör det möjligt för er IT-avdelning att stödja anställda och hantera servrar och Azure molntjänster säkert och effektivt från distans. 
  • Använd er av affärsapplikationer såsom Microsoft Dynamics 365 baserad ERP och CRM effektivt vid tillfällen av distansarbete. 

Kostnaden för detta erbjudande är 135 000 kr + MOMS. 

Om ni är intresserade av detta erbjudande, vänligen lämna era uppgifter så kommer vi att ta kontakt mer er snarast. 

 

Om ni känner att detta erbjudande är för brett för era behov, se vårt Paket A erbjudande.

Fyll i formuläret så återkommer vi snarast möjligt