<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Stärk produktiviteten med automatiserade arbetsflöden i Microsoft Power Automate

Se inspelat webbinarium
Webbinariet vänder sig till beslutsfattare inom IT och Affärs/Verksamhetsutveckling.


En studie utförd av Forrester, The Total Economic Impact of Power Automate, visade bland annat att företag som använt tre funktioner med Power Automate lyckats spara 26,660 arbetstimmar per år och samtidigt lyckats korta ner time-to-market med slående 33%. 
 

Möjligheterna med Power Automate är många: 

  • Ökad innovationsförmåga 
  • Förbättrad kundvårdsförmåga 
  • Strömlinjeforming och processorientering 
  • Förkortade ledtider & minskade operativa kostnader 

 
Tekniken har aldrig tidigare varit så tillgänglig då ingen erfarenhet av att skriva kod krävs. Samtidigt kan det vara svårt att veta i vilken ände man ska börja. 
 

I detta webbinariet går vi igenom: 

  • Vad är Power Automate som en del av Microsoft Power Platform? 
  • Vad är de vanligaste användningsområdena vi noterar på marknaden? 
  • Tre smarta lösningar för att automatisera annars tidskrävande manuella processer
Carl  jobbar som verksamhetskonsult och certifierad Solutions Expert på Innofactor och har under 5 års tid fokuserat på CRM-relaterade verksamhetsbehov och tekniska införanden av sälj och ärendehantering.
Carl Aspernäs
Innofactor

Se inspelat webbinarium!