<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Innofactor Virtual Data Center – tar er 6 gånger snabbare till molnet

Registrera dig här!

Webbinarium för dig som är IT-ansvarig eller medlem i IT-ledningen.

Anmäl dig även om tiden inte passar. Då får du inspelningen i efterhand. 


 

Det finns många farhågor kopplade till molnresan och det med rätta. Många hamnar i en molnplattform som är alltför låst eller i en plattform där man saknar kontroll, struktur och säkerhet. Vägen till molnet har hittills inte varit någon spikrak färd. 

Den goda nyheten är att det finns ett nytt sätt att ta organisationen till molnet som är enklare, snabbare och säkrare. 

Innofactors Virtual Data Center (VDC) eliminerar de vanliga molnutmaningarna och sätter upp ett ”best practice” datacenter i Azure. 

I det här webbinariet får du ta del av: 

  • Hur ni kan implementera ett datacenter i molnet upp till 6 gånger snabbare och till 20% av kostnaden jämfört med ett traditionellt konsultprojekt 
  • Hur VDC kombinerar den säkerhet och kontroll som finns i fysiska datacenter med molntjänsternas flexibilitet 
  • Kärnan i VDC – färdig kod som byggts enligt best practice för molndrift i Azure – och hur det påverkar såväl införandet som drift och utveckling  

Dessutom kan du ställa vilka frågor du vill om Azure och hur du som IT-ansvarig kan maximera nyttan från ett Virtual Data Center. 

Innofactor Virtual Data Center har tagits fram baserat på 1000-tals timmars erfarenhet av skräddarsydda implementeringsprojekt och i samverkan med utvecklare på Microsoft. 

Webbinariet är ett nordiskt initiativ och hålls därför på engelska. 

Aidan är världsledande expert och en av hjärnorna bakom utvecklingen av Innofactors Virtual Data Center. Aidan arbetar för närvarande som Principal Consultant på Innofactor Norge och har tilldelats Microsoft-titeln MVP (most valuable professional). Han är också aktiv som författare, bloggare och föreläsare och har talat på flertalet internationella events.
Aidan Finn
Innofactor

Se inspelad version