<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Ladda ned information om Upplevelserummet

Vi erbjuder en engagerande 3 timmars session där du får uppleva och skapa en förståelse för hur verksamhetsstyrning är en central möjliggörare inom digital transformation.

Kom själv och upplev med andra i liknande positioner,
eller ta med dig kollegorna och upplev tillsammans!
  
 

"Det här var det bästa sättet jag sett någon som inte bara förklarar, utan även visar hur dynamiken i Dynamics365 fungerar. Underhållande enkelt och rakt - lätt att förstå nyttan för ledningen i bolag hos våra kunder. Det var verkligen en aha-upplevelse även för oss!"
Peter Nicks, Territory Channel Manager på Microsoft.
Innofactor-leave-behind-CTA-no-button