<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Technical Tuesdays #11 - Azure AD Application Proxy

Gå till formuläret

Technical Tuesday – Kom igång med Azure AD Application Proxy 2020 - 2020.04.14, 14.30 - 15.15


Möjligheten att på ett säkert sätt få åtkomst till interna resurser vid rätt tidpunkt och från olika enheter är en viktig del av den moderna arbetsplatsen. Azure Active Directory Application Proxy är Microsofts lösning i molnet för detta och erbjuder "Remote Access as a Service". Och med den slipper man många problem som andra lösningar medför.

Med Azure AD Application Proxy får du möjlighet att publicera interna webapplikationer i Office 365 utan att öppna upp ditt nätverk och du kan utnyttja andra funktioner i Azure AD såsom conditional access ovanpå dessa.

I webinariet går vi igenom vad som krävs licensmässigt och av infrastruktur för att använda Application Proxy och hur man sätter upp Application Proxy Connectorer samt hur man konfigurerar en applikation. Vi kommer även att beröra integration med tredjeparts webapplikationer (SaaS) med SAML-inloggning.

Webinariet riktar sig till dig som vill veta mer om Azure Application Proxy och vilka möjligheter som finns där.

Läs mer om varför vi gör webbinarieserien här: https://www.innofactor.com/se/pa-gang/TechnicalTuesdays-webinars/

Kalle Bäcklander håller i webbinariet.

Kalle BäcklanderKalle är konsult inom Microsoft 365 hos Innofactor, med ett fokus på identitetshantering i Azure AD. Några av hans favoritområden är säkring av identiteter och data i Microsoft 365, och Powershell.

 

Fyll i för att se inspelat webbinar!