<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Ett komplett virtuellt datacenter i Microsoft Azure

Ladda ner guiden!

Med Innofactor Virtual Data Center kan du införa ett fullfjädrat datacenter i Microsoft Azure på upp till 6 gånger så kort tid och till 20% lägre kostnad jämfört med ett traditionellt konsultprojekt. 

Att drifta och utveckla i molnet är numera en självklarhet för de flesta organisationer. Men molnresan är förknippad med många utmaningar. 

Därför är vi stolta över vår lösning Innofactor Virtual Data Center (VDC). Det är en unik produkt som eliminerar de vanliga hindren och gör molnresan både enklare, snabbare och säkrare. 

I det här produktbladet får du ta del av: 

  • Det unika med Innofactor VDC 
  • Vem Innofactor VDC passar för 
  • Vad som ingår 
  • Hur införandet går till 

Fyll i formuläret för att få guiden