<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Ta kontroll över er data – sänk kostnaderna, få fler medlemmar

Ladda ner guiden!

Med teknikutvecklingen växer betydelsen av att ha god tillgänglighet och kontroll på sin data.

För medlemsorganisationer är tillgången till strukturerad data ur flera aspekter en förutsättning för att kunna nå sina mål. Inte minst för att kunna effektivisera medlemshanteringen och stärka medlemsengagemanget.

På Innofactor har vi gedigen branschkunskap och lång erfarenhet av att arbeta med medlemsorganisationer, som vi gärna delar med oss av.

I den här guiden får du veta mer om:  

  • Hur mer strukturerad data bidrar till effektivare medlemshantering och stärker lojalitets- och värvningsarbetet 
  • Vanliga datautmaningar och vilka nya sätt data kan hanteras på
  • Hur bättre kontroll på medlemsdata ökar förutsättningarna för att nå uppsatta mål 
  • 5 steg du kan ta för att ta kontroll över er data 

Innofactor-SQ-2022-KSPFyll i formuläret för att hämta guiden.

Trevlig läsning!

Jan Nordström
Ansvarig Medlemsorganisationer, Innofactor Sverige
073-321 20 14
jan.nordstrom@innofactor.com

Jag har flera års erfarenhet från ledande positioner inom IT-branschen och brinner för att hjälpa medlemsorganisationer framåt i den digitala resan.
Jan Nordström
Innofactor

Fyll i formuläret för att få guiden