<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Innofactor Virtual Data Center – revolutionerar införandet av molntjänster

Gå till formuläret

Video: inspelat webbinarium för dig som är IT-ansvarig eller medlem i IT-ledningen  


Det finns en mängd fördelar med molntjänster och därför vill i princip alla IT-chefer ta sin organisation till molnet. 

Men det är inte en självklar färd. Ofta hamnar man i en molnplattform som är alltför låst eller i en plattform där man saknar kontroll, struktur och säkerhet. 

Men, nu finns det ett nytt sätt att ta sig till molnet enklare, snabbare och säkrare. Ett sätt som kombinerar det bästa från traditionella datacenters med flexibiliteten hos molntjänster. 

Innofactors Virtual Data Center är ett traditionellt datacenter byggt med ny teknik i Azure, som dessutom är färdigkonfigurerat enligt Microsoft best practices. 

Denna VDC ligger i frontlinjen i världen och vi tror att den kommer att revolutionera sättet att införa molntjänster. 

webbinariet får du ta del av: 

  • Vad ett Virtual Data Center är och hur det underlättar införandet av molntjänster 
  • Vad som krävs av din organisation för att införa ett Virtual Data Center 
  • För- och nackdelar med att bygga en infrastruktur i Azure 
  • Dina möjliga nästa steg beroende på hur långt ni kommit 
  • Skillnaden mellan en VDC-implementation jämfört med att starta från blankt papper.  
Aidan är världsledande expert och en av hjärnorna bakom utvecklingen av Innofactors Virtual Data Center. Aidan arbetar för närvarande som Principal Consultant på Innofactor Norge och har tilldelats Microsoft-titeln MVP (most valuable professional). Han är också aktiv som författare, bloggare och föreläsare och har talat på flertalet internationella events.
Aidan Finn
Innofactor

Fyll i för att se inspelat webbinar