<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Erbjudande - Churnanalys

Gå till formuläret

För 80 000 kr ger vi dig svar på vilka intressenter (kunder, medlemmar, anställda, patienter, elever…) som kommer att lämna dig om du inte agerar nu.

Såhär går det till:

  1. Vi träffas vid ett inledande möte för at bestämma se om det finns rätt förutsättningar för att genomföra en analys. Vi beslutar då om scope och formulerar frågeställningen.
  2. Ni ger oss tillgång till data.
  3. Vi transformerar data och bygger en algoritm.
  4. Vi genomför sedan en analys, tränar en modell och sjösätter denna
  5. Vi möts igen då vi presenterar resultatet för dig på ett visuellt överskådligt sätt med möjlighet att drilla ner på individnivå för att se sannolikheten för att just denna person lämnar.

Förutsättning:

Du kan ge oss tillgång till data av god kvalitet för att det ska gå att genomföra en analys. Detta tar vi reda på vid ett första kostnadsfritt möte.  Vi kikar då på om det finns:
- tillräckligt mycket data
- data som innehåller information om de vi tappat och de vi har kvar
- data som sträcker sig bakåt i tiden

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig