<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Webbinarium: Hur HR och IT tar kontroll över personaldata för att minska administrationen och öka säkerheten - 4 februari 11.15 - 12.00

Gå till formuläret

Som HR-chef är du ansvarig för hanteringen av er personaldata och det kan vara en tuff uppgift. Informationen finns ofta på många olika ställen, hanteras av olika personer och vid olika tillfällen. Det blir svårt att överblicka alla uppdateringar, data blir snabbt inaktuell och företagsinformation kan bli tillgänglig för obehöriga.

Konsekvenserna är många; bristande GDPR-levnad, säkerhetsmissar kopplade till identiteter och behörigheter och sämre användarvänlighet för anställda. Inte minst innebär det mycket tidkrävande administration för HR.

I det här webbinariet får du ta del av:

· Hur personaldata kan samlas ihop så att uppdateringar görs på ett ställe, slår igenom överallt och du alltid har tillgång till samma information oavsett kontext

· Hur ett ramverk för behörigheter tryggar säkerheten i samband med exempelvis offboarding.

· Exempel på hur behörigheter kan sättas utifrån roller och avdelningar

Detta och mycket mer under webbinariet som hålls av Max Furberg och Robin Westgard

Webbinariet är kostnadsfritt


WestgaardRobin Westgard har en bakgrund som systemtekniker och har sedan 1998 gedigen erfarenhet av IT-relaterade arbeten. Den långa erfarenheten inom IT-branschen i olika roller och ansvarspositioner har gett Robin erfarenhet inom projektledning, verksamhetsstyrning och säkerhet som givit honom en omfattande förståelse för vikten av just styrning av verksamhet och IT-projekt för att nå högt uppsatta mål.

 

 

 

MaxFurbergMax Furberg är certifierad verksamhetskonsult inom Dynamics 365 på Innofactor. Han hjälper dig som arbetar med HR att tänka mer strategiskt för att nå full potential i ditt arbete. Max har alltid verksamhet och användare i fokus – system skall ses som möjliggörare för att låta organisationer och företag komma längre med samma insats.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret