<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Flytten till molnet – vad innebär det för er?

Gå till formuläret

 


För er som antingen är i startgroparna eller som har börjat er molnresa med till exempel Microsoft 365 så finns ett antal olika vägar att gå. Oavsett vart ni befinner er så kan ni ta ett steg i taget och göra flytten både säker och i den takt ni önskar er.  

Allmänt så börjar vi alltid med en analys av er situation idag. Ett scenario kan till exempel vara om ni använder Microsoft 365 fullt ut. Många har investerat i det men utnyttjar inte alla de möjligheter som faktiskt finns. Därför är det viktigt att börja gräva där man står. Vi erbjuder därför ett koncept där vi gemensamt diskuterar och arbetar fram en plan för vad som passar för just er.


Det här kan vi hjälpa er med

Azure Migration Audit

 • Hur ser er nuvarande situation ut idag och utnyttjar ni det ni redan har fullt ut
 • Förståelse för vilka system som kan flyttas till molnet
 • Ekonomisk bedömning av nytta och kostnader för flytt av olika system
 • En prioritering för vilka system ni ska flytta i vilken ordning
 • Insikter kring vilka krav en molnflytt ställer på er egen organisation, nu och i framtiden
  • Säkerhet, lagar och regler

Som slutleverans presenterar vi våra dokumenterade slutsatser. Ni får kort och långsiktiga rekommendationer på åtgärder ni behöver göra själva eller med hjälp av konsulter som oss eller andra säkerhetsexperter.

Notera att i en mer omfattande tjänst kan i även få en kostnadsuppskattning för åtgärderna, så att ni kan ställa dem mot riskerna och göra ett affärsmässigt beslutsunderlag för fortsatt arbete. Kontakta oss för mer information.


Så går det till:

Vi tar en första dialog via telefon för att ni och vi ska vara säkra på att tjänsten är rätt för er. Vi ställer ett antal kontrollfrågor för att säkerställa att ni har rätt förutsättningar och kan dra nytta av en analys. Därefter kommer vi överens om vilken nivå som passar er bäst och ni får en formell offert att besluta om.

När vi har tagit gemensamt beslut och skrivit avtal så skickar vi er instruktioner för vad ni behöver göra för att köra igång arbetet. Sammanfattningsvis:

 • Utse 1-2 intervjupersoner som kan avvara en halvdag vardera.
 • Utse en grupp som ska ta del av slutrapporteringen och tillsammans med oss boka ett datum för detta tillfälle.
 • Ge oss access till era miljöer i det fall ni valt den mer omfattande tjänsten. Vi kan signera ett konfidentialitetsavtal vid behov, antingen via mall från er eller en standardmall som vi tillhandahåller.
 • Därefter börjar våra konsulter arbetet som brukar ta 2 - 4 kalenderveckor beroende på er tillgänglighet.

Pris 25.000:-

Business Unit Director Cloud

Stefan Renberg
Innofactor
FI-cloud-journey-email-promotion-follow-up

Vill du veta mer?