<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Hur medlemsorganisationer värvar fler medlemmar

Registrera dig här!

Webbinarium för dig som är involverad i medlemsanskaffning på fackförbund, föreningar och intresseorganisationer  

05/11/2020 - kl 08:30-09:15En utmaning för många medlemsorganisationer är 
hitta och värva medlemmar. En annan är att få dem att upptäcka värdeerbjudandet och förbli medlemmar länge.   

Potentialen att effektivisera medlemsvård och värvning är samtidigt väldigt stoför medlemsorganisationer  

Vissa har dessutom redan det systemstöd som behövsSvårigheten ligger snarare i att kunna realisera nyttan i de digitala möjligheter som finns. 

I det här webbinariet visar vi hur ni kan automatisera er kommunikation för att både aktivera nya medlemmar och stärka relationen med befintliga.   

webbinariet får du bland annat ta del av:  

  • Vanliga utmaningar med medlemsanskaffning och hur du löser dem 
  • Konceptet digitaliserad ”onboarding” och hur medlemskommunikationen kan automatiseras 
  • Tips och råd för dig som vill digitalisera er medlemsanskaffning 


Jonny Norr
och Jan Nordström håller i webbinariet.


Jonny NorrJonny har 35 års erfarenhet IT-branschen med allt från att starta bolag, växa, sälja och avveckla bolag där den röda tråden har varit försäljning, identifiera kundbehov och omvandla dessa till affärsnytta så att kunden kan nå sina strategiska mål.

 

 

 

 

SE-Jan-Nordström

Jan har lång erfarenhet inom ledarskap (grund från Försvarsmakten) och B2B försäljning inom IT/Telekom-branschen. Leder framtagning av strategier och affärsplaner, som omvandlas till mätbara mål. Målet är alltid möjligheten att hjälpa kund och kundens kund till till framgångar.
 
 
 

 

Registrera dig här!