<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Behöver du skaffa dig mer kunskap innan du börjar ditt arbete med att implementera Dynamics 365 Marketing?

Gå till formuläret

Boka in ett förutsättningslöst möte inför ditt beslut kring Dynamics 365 Marketing

Tveka inte att använda oss som rådgivare. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet. Vi tar gärna ett förutsättningslöst första möte för en kort situationsanalys. Efter det så är det upp till dig att välja om du vill ta det vidare med jämförelser med andra system eller leverantörer.

Nedan är några av de saker vi kan hjälpa dig med. 


1. Råd inför den kritiska upphandlingsfasen.
Att göra det själv kan tyckas vara lätt men det är många fällor att trampa i. En bra upphandling kan vara avgörande för huruvida införandet av Dynamics 365 Marketing eller en annan Marketing Autiomation lösning blir framgångsrikt eller misslyckat. Du kan göra det i samverkan med oss eller annan rådgivare.

2. Testa Dynamics 365 Marketing LIVE i vårt upplevelserum, kostnadsfritt.
Här får du under några timmar en inspirerande upplevelse kring hur ett bra uppsatt system kan fungera. Syftet är att ge fler från er organisation en sammanhållande syn och kunskap kring möjligheterna som finns. Ett bra tillfälle att samla en projektgrupp eller ledning i bolaget.

3. Business Case. Ett Business Case gör vi under de tidiga stadierna av ett projekt och syftet är att beskriva varför, vad, hur och vem. Vilket är viktigt för att avgöra om det är värt att fortsätta ett projekt. Vi tittar på problemet ni behöver lösa, möjliga lösningar, önskat resultat och resurser som krävs för att uppnå resultat och förväntad avkastning på resultatet. 

4. Quick Start - workshop. Vi hjälper er att kartlägga era processer för att ta beslut kring vad ni får mest ut av att börja för minsta möjliga investering. Tillsammans tar vi fram förslag på lösningar som är enkla att genomföra och presenterar det i en Beslutsmatris som ger en tydligare bild över vart det är mest effektivt att börja ditt arbete.

5. POC – Syftet med att utveckla en POC är att demonstrera funktionaliteten och att verifiera att konceptet uppfyller behoven. I denna POC så anpassar vi Dynamics Marketing baserat på era processer, för att på ett enkelt och visuellt sätt se hur standardfunktionalitet i Microsofts molnlösningar kan stödja er verksamhet. Genom att göra detta så kan vi hjälpa er att ta er verksamhet från ett NU-läge till BÖR-läge med så få nyinvesteringar som möjligt.

Ola Penneryd är en av våra mest erfarna experter på Dynamics 365 Sales och Dynamics 365 Marketing. Han har lång erfarenhet och tips kring effektivt införande av CRM och Marketing Automation system.
Ola Penneryd
Innofactor AB

Jag vill gärna veta mer