<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Dynamics 365 Customer Insights

Gå till formuläret

Skulle du vilja få bättre koll på dina kunders behov eller erhålla information om hur du på ett enklare sätt kan förutse deras köpbeteenden? 


Kundens förväntningar är idag höga och ökar ständigt där sömlösa kundupplevelser i samtliga kanaler blir allt viktigare för att kunna erbjuda en personlig service.

Vi kommer att guida dig genom varför ni som organisation, i dagens globala konkurrens, behöver skapa meningsfulla relationer med era kunder för att få en enhetlig förståelse och på ett effektivt sätt kunna erbjuda dem relevanta erbjudanden och rekommendationer.  

Med all den kunddata som samlas in, genom en mängd olika datakällor, kan det vara svårt att urskilja vad som ger ett direkt värde och vad som skulle behöva kombineras för att lättare förstå sammanhanget. Dynamics 365 Customer Insights möjliggör att organisationer kan förena och förstå sin kunddata samt utnyttja den för effektivare erhålla insikter och ta konkreta åtgärder. 

Med Customer Insights kan ni; 

  • Eliminera datasilos och förena kunddata för att få en enhetlig bild med förbyggda anslutningar 
  • Skapa personligt engagemang över samtliga kanaler 
  • Automatisera kundupplevelsen baserat på anpassningsbara profiler, affärsmått och segment 
  • Skaffa djupare insikter genom att applicera AI och ML-drivna rekommendationer 

I detta webbinarium fokuserar vi på vad tjänsten innebär, men framförallt hur ni kan applicera detta i er verksamhet!

Ni kommer att få ta del av:  

  • Vad är Dynamics 365 Customer Insights och hur det kan underlätta ert dagliga arbete 
  • Vem har användning av Dynamics 365 Customer Insights 
  • För- och nackdelar med att använda Dynamics 365 Customer Insights 
  • Framtida möjligheter med Dynamics 365 Customer Insighs 

 

Josette och Linnéa håller i webbinariet.

Josette Elise Kazzi   Linnéa Brodén

 Josette och Linnéa jobbar som verksamhetskonsulter på Innofactor inom Dynamics 365 Customer Engagement och Power Platform. Tillsammans har de en bred kunskap, från verksamhet och teknik till projektledning, med fokus på sälj- och HR processer. 

 

 

Registrera dig för att se inspelat webbinarium här!