<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

5 vanliga misstag vid införande av CRM-system – och hur du undviker dem

Gå till formuläret

Ett CRM-system ska bidra till ökad försäljning. Det ska effektivisera säljarnas arbete och bidra till bättre styrning och uppföljning för säljchefen och verksamheten i stort.  

Men många företag och organisationer är inte i närheten av att få tillräcklig nytta från sina CRM-system. 

Det finns några fallgropar som gör att CRM-projekt ofta misslyckas. Fallgropar som dessutom tenderar att upprepas gång på gång.  

I den här guiden får du ta del av: 
  • Fem vanliga misstag vid införande av CRM-system
  • Orsakerna till varför de uppkommer
  • Råd för hur du undviker dem 

 

Fyll i formuläret för att få guiden i PDF.

Ola Penneryd är en av våra mest erfarna experter på Dynamics 365 for sales. Ta del av hans erfarenheter och tips kring effektivt införande av CRM-system.
Ola Penneryd
Innofactor AB

Fyll i formuläret för att få guiden