<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

4 Framgångsfaktorer: Driv affärer genom innovation

Go to the form

Din roll är under förändring kära CIO. Den traditionella CIO’n står inför nya utmaningar och en förändrad roll. Som CIO behöver du ta ledningen och föra företaget framåt mot bättre affärer. Din roll behöver bli mer verksamhetsnära för att föra ledningsgruppen framåt mot en större roll – att skapa förståelse kring hur nya arbetssätt påverkar affärerna.

Hur ser det egentligen ut på företagen idag? Tyvärr visar det sig att varannan CIO inte är involverad i strategiarbetet.

  • Bygg ett innovativt team. Definiera den karta ni ska följa för att nå era mål - och gör detta genom att skapa ett innovativt team som har tillgång till de verktyg som behövs för att ge verksamhetens ambitioner liv.
  • Förstå slutanvändaren. Ta reda på vad era slutänvändare har för utmaningar och utveckla nya lösningar för att de ska vara framgångsrika i sitt dagliga arbete.
  • Riskerna med Shadow-IT. Möjliggör och förenkla processerna kring hur dina anställda har access till sitt arbete när de inte är på plats på kontoret. Utnyttja dagens molntjänster och minska risken.
  • Bli kraften bakom innovation på ditt bolag. Fantastiska ledare är fantastiska lyssnare. Hör vad dina medarbetare behöver, och ta med det i din beräkning när du för verksamhetens innovation framåt på ditt bolag.

 

Detta och mycket, mycket mer finns att läsa i 'CIO Report 2019'

Marianne Lager
Innofactor AB
Analysrapport 2019

Fyll i för att ladda ned