<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Så stärker du medlemsarbetet i din organisation – med vår kund Pappers!

Registrera dig här!

Webinar för dig som arbetar med medlemshantering på fackförbund, i en förening eller intresseorganisation.  

Välkommen den 20 oktober 2022 – kl 14:00-14:45 (Go-To-Webinar). Anmäl dig i formuläret här bredvid!

På Innofactor stöttar vi många förbund, föreningar och intresseorganisationer som upplever utmaningar med sin medlemshantering. Det kan handla om svårigheter att attrahera nya medlemmar eller om att säkerställa värdet för att behålla befintliga. Potentialen att effektivisera medlemsarbetet är ofta stor. Med rätt processer, automatisering och ett systemstöd som följer medlemsresan skapas förutsättningar för en mer värdefull medlemshantering. 

Fackförbundet Pappers är ett exempel på organisation som med medlemmarna i fokus och tekniken som hävstång har tagit sin medlemshantering till nästa nivå. En digitalisering som följer medlemsresan, ökar kvaliteten i medlemsarbetet och stärker dialogen med både nya och befintliga medlemmar.

I detta webinar får du:

  • En kort introduktion av Innofactor och metodiken kring ”Medlemsresan”
  • Höra Per Lagerborg, Förvaltningsledare på Pappers, dela med sig av sina erfarenheter om:
    • Pappers utmaningar, behov, vägval och målsättning
    • hur de har ökat effektiviteten och kvaliteten i medlemsarbetet genom ett verksamhetsanpassat medlemssystem i molnet
    • samarbetet med Innofactor
  • Konkreta råd om hur du kan ta det digitala medlemsarbetet vidare i din organisation 

Varmt välkommen!

Reine Johansson och Jan Nordström

Innofactor – Medlemslösningar

Jan har lång erfarenhet inom ledarskap (grund från Försvarsmakten) och B2B försäljning inom IT/Telekom-branschen. Han leder framtagning av strategier och affärsplaner, som omvandlas till mätbara mål. Målet är alltid möjligheten att hjälpa kund och kundens kund till framgångar.
Jan Nordström
Innofactor
Reine har 35 års erfarenhet ifrån ledande roller från privat och offentlig sektor. Med allt från att starta bolag, till att växa, sälja och avveckla bolag. Den röda tråden har varit försäljning, identifiera kundbehov och omvandla dessa till affärsnytta så att kunden kan nå sina strategiska mål.
Reine Johansson
Innofactor

Registrera dig här!