<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Webinar On Demand

Fyll ut skjemaet nedenfor

Slik flyttet Ullensaker kommune «alt» til skyen​

Målgruppe:​ 

Kommunaldirektør, rådmann, kommunal leder, IT-leder og IT-medarbeider i norske kommuner.    

Dato og tidspunkt:​ 

Spilles av direkte ved registrering 

Tema:

Lars Elstad, leder for innovasjon og digitalisering i Ullensaker kommune, presenterer sine unike erfaringer i samtale med Jørn Ellefsen, leder i Innofactor.  

  • En politisk forankret satsning på innovasjon
  • Inntil 25 prosent av budsjettet brukes bedre
  • Tre bærebjelker i strategien for tjenesteinnovasjon
  • Kontroll i eget hus
  • Samarbeidet med Innofactor

Henrik Bryne, Track Lead Microsoft 365 og involvert i arkitektur, design og planlegging forteller om teknisk leveranse med fokus på: 

  • Sikker Sone i sky 
  • Andre kritiske fagapplikasjoner 
  • Klienthåndtering 
  • Identiteter 

 

MicrosoftTeams-image (26)-1

Fyll ut skjemaet nedenfor