<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Hvordan bygge en Azure plattform som møter krav til sikkerhet og kontroll uten å gå på bekostning av agilitet?

Hvorfor delta i webinaret

Skyteknologi gir virksomheter tilgang på kraftig teknologi. Smart arkitektur og god forvaltning gir virksomheter reelle konkurransefortrinn i form av økt agilitet og tid til marked. Imidlertid, økt bruk av skyteknologi medfører også en rekke nye problemstillinger. Distribusjon, drift, sikkerhet, standardisering, kostnadsstyring og forvaltning er typiske utfordringer som går igjen når vi snakker med kunder. Kompleksiteten kan fort øke, og på grunn av at utviklingen går så raskt sitter flere virksomheter allerede med betydelige mender teknisk gjeld fra sine skytjenester. Vi ser kunder gjerne havne i en av to situasjoner:

  • For å opprettholde virksomhetens krav til agilitet ender man opp med en form for anarki, der feile type ressurser definerer kritiske sikkerhetspolicier. Som feks om en tjeneste skal eksponeres ut på internett.
  • Virksomheten låser ned skyplattformen, og på den måten fjerner hovedfordelen med skytjenester. Ofte finner vi utbredt skygge-IT i denne type scenarier.

Innofactor er anerkjent i markedet som en av de ledende aktørene innenfor Microsoft Azure og sikkerhet i Microsoft sitt økosystem. Vi har nå bygget et nytt referansedesign for Azure som skal gjøre våre kunder rustet til å møte et nytt tiår i skyen der man kan utnytte muligetsbildet som foreligger, uten at dette går på bekostning av sikkerhet og forvaltning.

Dette referansedesignet er spesialtilpasset for virksomheter som har særlige krav til sikkerhet, enten man er i offentlig eller privat sektor. Virksomheter med behov for skalering, enten lokalt eller globalt, behov for å isolere ressurser fra hverandre, behov for å gi utviklerne tilgang på riktige verktøy til riktig tid og for å ta ut potensialet som ligger i Microsoft Azure. Vi kaller dette for Innofactor Virtual Datacenter (VDC).

Hva kommer du til å få høre om

Vi vil i dette webinaret gå igjennom grunnprinsippene i VDC. Utgangspunktet for VDC er prinsippene og logikken bak et tradisjonelt fysisk datasenter, men bygget utelukkende ved hjelp moderne skyteknologi. Infrastruktur som kode er helt sentralt her, og forvaltningen (governance) er bygget inn i designet. Vi vil vise hvordan man ved dette designet oppnår et nivå av sikkerhet som vil møte interne og eksterne krav, uten at dette går på bekostning av agiliteten til brukere.

Du vil sitte igjen med

  • Inspirasjon til hvordan din virksomhet kan bygge en skyarkitektur som balanserer agilitet med sikkerhet og kontroll.
  • Forståelse for hvordan en arkitektur som VDC styrker virksomhetens sikkerhet og helhetlige oversikt i Azure.
  • Hvorfor infrastruktur som kode er et kritisk kompetanseområde dersom man ønsker å ivareta kontroll.

Webinaret vil bli avholdt på engelsk.


 

Aidan Finn
Principal Solution Architect og Azure MVP, Innofactor Norge

Fyll ut skjemaet for å se webinaret