<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Sesjon 4: Vellykket implementering av Microsoft 365 i organisasjonen

Fyll ut skjema nedenfor for å få tilgang til webinaret

Vår MVP, Vesa Nopanen, vil snakke om hvordan man planlegger, utfører og måler vellykket implementering av Microsoft 365.

Ved å se på denne sesjonen vil du lære om:


• Slik maksimerer du fordelene med investeringen din i Microsoft 365 og Teams

• Hvem er de viktigste interessentene for vellykket implementering i organisasjonen din, og hvordan engasjere dem

• Hva er de typiske fallgruvene ved implementering av Microsoft 365 og Teams

Vesa Nopanen
Modern Work Principal Consultant, Microsoft MVP, Innofactor

Fyll ut skjema nedenfor for å få tilgang til webinaret