<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Sesjon 3: Beskytt dataene og organisasjonen din med Microsoft 365

Fyll ut skjema nedenfor for å få tilgang til webinaret

Vår senior cybersikkerhetskonsulent, Mattias Borg, lærer deg hvordan du kan beskytte organisasjonen din mot trusler ved å bruke de avanserte sikkerhetsfunksjonene til E3 og E5.

Ved å se på denne sesjonen vil du lære mer om:

• Sikkerhetsfunksjoner for Microsoft 365 E3 og E5
• Microsoft Intune og ATP (Advanced Threat Protection)
• Informasjonsbeskyttelse og samsvar, samt identitets- og trusselbeskyttelse i Microsoft 365 og Azure

Mattias Borg
Senior Consultant, Cyber Security, Innofactor Sweden

Fyll ut skjema nedenfor for å få tilgang til webinaret