<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Sesjon 2: Sikre samarbeid og deling med OneDrive og SharePoint

Fyll ut skjema nedenfor for å få tilgang til webinaret


Når du deltar på denne sesjonen vil vår MVP Olav Tvedt fortelle deg om viktigheten av informasjonssikkerhet og metoder for å sikre at sensitive data lagres og deles sikkert i SharePoint og OneDrive.

Ved å se på denne sesjonen vil du lære om:


  • Viktigheten av informasjonssikkerhet samt metoder for å sikre at sensitive data lagres og deles sikkert i SharePoint og OneDrive.
  • Innblikk i informasjonssikkerhetens fortid, nåtid og fremtid

Olav Tvedt
Principal Solution Architect, Microsoft MVP, Innofactor Norway

Fyll ut skjema nedenfor for å få tilgang til webinaret