<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Last ned Cloud Journey og lær fasene for et vellykket skyprosjekt!

mockup-WP NO E_book new

ET ENKELT RAMMEVERK FOR DIN ORGANISASJON

Skyteknologi er en av de viktigste komponentene i en digitaliseringsstrategi og en stor bidragsyter i bærekraftig innovasjon. Hvorfor? Fordi skyteknologi gir skaleringsmuligheter, fleksibiliet, sikkerhet og muligheter vi tidligere bare kunne drømme om.

For å virkelig utnytte potensialet i skyteknologi- og tjenester må man redefinere hvordan man tenker IT.

Ved å lese denne e-boken vil du også lære:

  • Hvordan du integrerer skytjenester på en god måte i din organisasjon
  • Hvordan du integrerer lover og regulativer inn i din skystrategi
  • Hvordan du starter og gjennomfører implementeringen av et skyprosjekt i din organisasjon

Innofactor er en ledende leverandør av digitalisering og skyløsninger i Norden. Vår oppgave er å hjelpe våre kunder med å digitalisere sin virksomhet, fremme en samarbeidsmessig arbeidsform og utvikle forretningsprosesser ved å benytte data-drevet beslutningstaking og sikre skytjenester. Sammen med våre kunder, partnere, ansatte og investorer produserer vi løsninger som hjelper våre kunder og samfunnet til å lykkes.

Vi har mer enn 1500 kunder i den kommersielle, offentlige og tredje sektoren i Finland, Sverige, Danmark og Norge. Vår solide kundebase med visionære nøkkelkunder støtter den kontinerlige utviklingen av våre produkter og tjenester, og skaper grunnlag for fremtidig vekst. Våre løsninger har tiltrukket stor interesse i alle de nordiske landene.

Bendik Berntsen

Account Executive &  Næringsrådgiver

Bendik Berntsen er Account Executive og næringsrådgiver innen skyteknologi hos Innofactor. Han er lidenskapelig interessert i å bruke teknologi for å innovere og skape verdier for bedriftene han jobber med. Han har jobbet på tvers av flere industrier og har unik innsikt. Bendik er en dyktig taler og har holdt workshops ute hos kunder og ved bransjeseminarer.

Fyll i skjemaet

Cloud Journey Download NO