<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Hvor klar er du for å ta i bruk skyen?

Ved å gjøre selvevalueringen som du finner nedenfor, får du resultatet av organisasjonen og bransjens gjennomsnitt.
“Innofactor helped us transfer a significant part of our services to Microsoft Azure - and work continues!”

- Mikko Rotonen
ICT Development Director, HUS - The Hospital District of Helsinki and Uusimaa, Finland