<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Intune as-a-Service

Meld din interesse!

Moderne enhetshåndtering gjort enkelt!

Microsoft Intune er et skybasert verktøy for endepunktsadministrasjon som beskytter bedriftsdata. Verktøyet administrerer enhetene, hvilke brukerdata man har tilgang til, samt hva de kan gjøre med dataene.

Mange opplever det som komplisert, utfordrende og ikke minst tidskrevende å få aktivert Intune for å administrere enhetene.

Innofactor lanserer nå Microsoft Intune-as-a-Service:

  • Startpakke for moderne enhetshåndtering
  • Du får levert Intune som kode
  • Forhåndsinnstilt konfigurering basert på vår erfaring og beste praksis anbefalinger fra CIS og Microsoft
  • Automatisk håndtering av regler og innstillinger

  • Færre menneskelig feil

  • Tid og ressurser til overs

 

Innofactor er en av Microsoft fremste partnere i Norge. Vi vektlegger høy fagkompetanse og var finalist i Microsoft sin kåring av Årets Sikkerhetspartner 2022. 

Intune as a service

Meld din interesse