<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

GRATIS KONSULTASJON - 2 TIMER!

Go to the form

Innofactors styrke er våre svært kompetente og motiverte ansatte som gjør oss til den fremste leverandøren av Mircosoft Azure skytjenester i Norge og Norden.

Våre eksperter leverer konsulenttjenester innen digital samhandling med Microsoft 365 og skreddersøm av Azure skytjenester med tilgangsstyring, EMS, infrastruktur, migrasjon og sikkerhet.

Vi vil gjennom konsultasjonen og research foreslå ulike skyløsninger som passer dine behov. Vi vil også kunne estimere et grovt kostnadsbilde på din skyreise.

  • Forstå begrensninger i din teknologivirkelighet.
  • Få større trygghet med å starte en skyreise.
  • Vi gjør research og ser på dagens prosesser og rutiner i din virksomhet.
  • Vi avdekker skygge IT, overlappende teknologier, kostnader inkl. inaktive abonnementer og uforløst potensiale i allerede innkjøpt teknologi.
  • Vi ser på ditt behov i dag, i morgen og foreslår skreddersydde løsninger.
innofactor-logo

Book en konsulent - vi kontakter deg så fort vi har mulighet!