<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Webinar: Azure - Modern workplace and Business Value


Vårt syn på den moderne arbeidsplassen har endret seg veldig de siste årene. Og med dagens Corona-situasjon kjenner vi på kroppen hvordan dagens løsninger faktisk fungerer, på godt og vondt.  Alle manuelle løsninger, manglende integrasjoner og gammeldagse desktop-løsninger gir oss store utfordringer med å være produktive. Der arbeidsplassen tidligere var kontoret vårt, er den nå også hjemme eller andre steder. Dette gjør at vi må tenke annerledes for å sørge for at alle brukerne har de verktøyene de trenger for å være produktive samtidig som sikkerheten er på plass. 
 
Laumbert  Zouad  forteller oss i dette Webinaret hvordan vi kan bruke den nye teknologien til å få en moderne og god arbeidsplass der sikkerhet og brukervennlighet er i  fokus.  

 Målgruppe: 

CTO/CIO, Business Cloud Architect, Digital Transformation Architect, Enterprise Cloud Advisors.   

Innhold i webinaret: 

  • Introduksjon til Microsoft Cloud Services: «Unified Business Platform».  
  • Forretningsstrategi; Hvordan Microsoft sin skyplattform bistår med å realisere din digitale transformasjon. 
  • Hvordan bruke Microsoft sine teknologier til å bygge en agil plattform for din organisasjon.  
  • Se på en ny forretningsmodell som leverer mobile kjernetjenester 

 

 Diskusjonstemaer vi vil ta opp: 

Teknologi er ikke en kostnad for din organisasjon, men enn forretningsverdi. 

Hvordan planlegge en overgang til Microsoft sine skytjenester. 

Hvordan bygge et sikkert fundament før migrering og hvordan dette gir lavere migreringskostnader og risiko i prosjektet. 

- Hvordan iverksette migreringen  

Kostnadsbesparelser i ny modell og hvordan disse kan bli målt 

- Utnytte bruken av dataene dine og tilpasse dette forretningsidéen din  

- Produsere nye og mer effektivemobil tjenester ved hjelp av standardisert sky teknologi 

Laumbert is a Principal Consultant at Innofactor, leading Digital Transformation with Microsoft Azure Technologies. Complete integrated Business platform Built on M365, One Drive for Business, Enterprise Mobility Suite and Security.Certified Security Officer with SANS institute and OSINT Cybersecurity Framework. Developing security protocols for industrial computing, Scada and infrastructure services with Azure IoT hub securities.
Laumbert Zouad
Innofactor

Fyll ut skjemaet nedenfor