<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Är Microsoft 365 uppsatt med bästa säkerhetsnivå för din organisation?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

Många företag upplever en ökad oro kring IT-säkerheten nu när säkerhetslägets har förändrats i världen. Ett enkelt första steg att ta kontroll över säkerheten i din Microsoft 365-miljö är att göra en genomgripande säkerhetsbedömning.

Innofactor M365 Security Assessment – en komplett säkerhetsgenomgång av Microsoft 365

Innofactor Microsoft 365 Security Assessment är särskilt framtagen för att hjälpa dig att trygga säkerhetsnivå i din IT-miljö. En komplett, objektiv genomlysning av Microsoft 365 och hur Azure AD, Exchange Online, SharePoint, Teams och säkerhetsportaler är konfigurerade. Våra säkerhetsexperter går igenom och hjälper dig att identifiera säkerhetsluckor och förbättringsområden. Analysen ger dig:

  • En sammanställning av våra slutsatser med en översiktlig bild av nuvarande säkerhetsläge
  • En rapport med rekommendationer om kort- och långsiktiga åtgärder för att stärka säkerheten i Microsoft 365-miljön i din organisation
  • En plan för att åtgärda såväl kritiska faktorer som mindre brister
  • Förslag på mer långsiktiga investeringar i IT-säkerhet

Vem passar säkerhetsgenomgången för?

Det finns mängder av inställningar, funktioner och ”best practices” för att sätta upp en säker Microsoft 365-miljö – men det är ingen självklarhet vilken konfigurering som är den bästa i ditt företag.

Innofactor Microsoft 365 Security Assessment passar alla företag och organisationer med bred användning av tjänsterna i Microsoft 365 och Azure AD. Syftet är att hjälpa dig att ta kontroll över säkerheten med rätt åtgärder för just din organisation.

Boka ett webbmöte och förstå vad en säkerhetsbedömning kan betyda för din organisation!

Ser du ett behov av att se över cybersäkerheten i din organisation?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att boka in ett första digitalt informationsmöte. Där berättar vi mer om tjänsten och hur vi har hjälpt andra organisationer. Det ger dig en möjlighet att ställa frågor och en ökad förståelse för värdet av en Innofactor M365 Security Assessment i din organisation.

En Security Assessment är en fantastik möjlighet att identifiera säkerhetsluckor och stärka säkerhetsnivån i Microsoft 365.
Daniel Månström
Innofactor

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!