<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Välkommen till inspirationspass med Innofactor, Skanska och Microsoft om Power Platform

Se inspelad version

Registrera dig för att se inspelad version.

Detta är en inspelad version av eventet från den 16 november 2022 som du kan ta del av genom att fylla i formuläret.

Denna gång exklusivt med vår kund Skanska och Microsoft på plats som delar med sig av sina erfarenheter och möjligheterna med low code och Power Platform.    

  • Hör Sofie Borck Janeheim från Microsoft berätta om möjligheterna med low code
  • Möt Veronica Berggren och Jonna Brattlöw från Skanska och inspireras av hur de har utvecklat sitt ledningsstöd med hjälp av Power Platform
  • Få ökad förståelse för vad Power Apps och Power Automate kan bidra med i din verksamhet
  • Ta del av konkreta förslag på nästa steg för komma vidare i arbetet

Eventet  riktar sig till beslutfattare och IT-chefer som är nyfikna möjligheterna med Power Platform.

Daniel är verksamhetskonsult på Innofactor och brinner för att tillsammans med våra kunder lösa deras digitala utmaningar.
Daniel Amundson
Innofactor Sverige
Brinner för att hjälpa kunderna i sin digitala utvecklingsresa. Power Platform ger oändligt med möjligheter i den resan.
Daniel Månström
Innofactor Sverige

Se inspelad version