<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Tietoturvatorstai: Muuri on kuollut, eläköön IAM!

Hybridityöskentely on tullut jäädäkseen, ja se on tuonut aivan uudenlaisia ongelmia yrityksille ja organisaatiolle – muutama vuosi taaksepäin yhtäaikasia etäyhteyksiä on saattanut olla vain kourallinen, mutta nykyään suurin osa henkilöstöstä saattaa työskennellä etänä. Tämä asettaa uudenlaisia vaatimuksia yrityksen IT-infrastruktuurille tai vaatii laatikon ulkopuolista lähestymistapaa.

Maksuttoman webinaarin aiheena ovat identiteetin- ja pääsynhallinta (IAM) ja Microsoftin tarjoamat työkalut, jotka muuttavat perinteistä pääsynhallintaa ja laajentavat sen yritysten ja organisaatioiden sisäverkon ulkopuolelle julkiseen Internetiin. Nämä modernit teknologiat mahdollistavat turvallisen pääsyn yrityssovelluksiin ja pienentävät palomuurin sekä etäyhteyksien roolia modernissa työskentely-ympäristössä.

Lähetyksessä pureudumme mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on IAM:n rooli, miksi se on tärkeää ja kannattaako siihen investoida
  • Mitkä ovat salasanattoman kirjautumisen hyödyt, ja mikä tekee siitä turvallisen
  • Katsaus Azure AD Conditional Accessiin ja sen hyötyihin pääsynhallinnassa
  • Sukellus seuraaviin Microsoftin tekniikoihin: Azure AD Kerberos, Azure AD Application Proxy, Azure Virtual Desktop

Webinaari nauhoitettu:  27.10.2022
Esittäjät: Innofactorin tietoturva-asiantuntijat Rami Tamminen ja Marcus Söderblom

Katso on-demand webinaari