<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Webinaarinauhoite - Transformaatio onnistuneesti ajatustasolta käytäntöön

Lomakkeeseen

Miten toimialakohtainen liiketoiminnan transformaatio saadaan oikeasti vietyä läpi ja teknologiainvestoinnit tuottamaan?

Yli 90% yrityksistä keskittyy liiketoiminnan transformaatioon mutta yli 80% johtajista ei usko, että heidän organisaationsa kykenee rakentamaan ja ottamaan käyttöön uusia toimintamalleja.*

Uusi teknologia auttaa transformaatiossa, mutta pelkästään uusi teknologia ei auta saavuttamaan organisaation etsimää toiminnallista muutosta. Usein uuteen teknologiaan kopioidaan vanhoja toimintamalleja. Jotta muutos saadaan aikaan, on otettava huomioon ainakin organisaation toiminnan kannalta optimaaliset prosessit, hallintomallit sekä oikea ambitiotaso uuden teknologian hyödyntämisessä.Alkuperäisen tapahtuman tiedot:

Webinaaria tarjotaan katsottavaksi rekisteröityneille nauhoitteena - linkki lähetetään lomakkeen täyttäneille kahden työpäivän aikana.
Alkuperäisen nauhoitteen aika: ke 9.9.2020 klo 14:00 - 15:00
Puhujat:
Jarkko Lindroos ja Tomi Nevasoja

Yhteystietosi