<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Tietoturvavalvonta ja sen rooli kyberuhkien torjunnassa

Lomakkeelle

Lataa asiantuntijoidemme laatima keskisuuren yrityksen infopaketti 
tietoturvavalvonnasta.


Digitalisaatio on tuonut paljon hyvää yhteiskuntaan, mutta valitettavasti se on myös valtavirtaistanut verkkorikollisuutta. Tätä nykyä vaara on läsnä päivittäin, eivätkä perinteiset keinot enää yksinään riitä puolustamaan yrityksen digitaalista omaisuutta.

Tässä e-kirjassa esittelemme keskeisimpiä yritysten tietoturvaa uhkaavia ilmiöitä sekä kerromme

  • mitä tietoturvavalvonta on
  • miten tietoturvavalvonta mahdollistaa paremman näkyvyyden organisaation päätelaitteisiin, pääsynhallintaan ja verkkoliikenteeseen
  • minkälaisiin uhkiin verkossa tulisi varautua
  • keitä uhkat koskettavat ja mitä rikolliset tarkalleen ottaen haluavat.

 

Lataa e-kirja täyttämällä lomake.

US Letter 8.5_ x 11_ magazine with matte and glossy finish_MDR cover page (Phone)

Täytä lomake ja opi lisää tietoturvavalvonnasta