<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Palvelupaketti 3 - Haltuunottosuunnitelma

Lomakkeeseen

Tavoitteena on laatia suunnitelma kohdealueen sovellusten ja palveluiden siirrosta ylläpitoon uudelle palveluntarjoajalle. Palvelun pohjana on oletusarvoisesti nykytilan kartoitus ja elinkaarihallinnan suunnittelu tai vastaavan tason dokumentaatio.

Työtapana on 1 kpl työpajoja ja lopuksi tulosten katselmointityöpaja = haltuunottovalmius. (osa voidaan järjestää Skype/Teams kokouksina)

Palvelupakettiin sisältyvät seuraavat suunnitelman osa-alueet:

  • Elinkaarisuunnitelman ja ICT strategian vaikutukset haltuunottoon
  • Perehdyttämistoimenpiteet, ylläpitovastuun siirron tehtävät
  • Dokumentaation (järjestelmädokumentit, ylläpito-ohje, käyttäjän ohjeet) siirto ja ajantasaistaminen/täydentäminen
  • Toimenpiteet ympäristöjen (kehitys/testi, mahdollisesti tuotanto) siirrosta, etäyhteydet, tikettijärjestelmä
  • Tehtävien vastuut, yhteyshenkilöt eri osa-alueilla
  • Sopimukset ja tarvittavat lisenssit
  • Toimenpiteiden aikataulu

 

Asiakas saa tällä paketilla tarkan ja kattava suunnitelman järjestelmävastuun siirtämiseen, jolloin oman organisaation ja ulkopuolisten resurssien varaaminen ja aikataulutus on helppoa ja siten minimoidaan riskit siirron aiheuttamista häiriöistä.
 

Palvelupaketti maksaa 5 000 € (alv 0) + kulut

 

Yhteystietosi