<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Palvelupaketti 1 – Nykytilan kartoitus

Lomakkeeseen

Nykytilan kartoituksen tavoitteena on kartoittaa ja dokumentoida kohdealueen järjestelmien ja palveluiden nykytila ja kehittämistarpeet sekä antaa hyvät valmiudet elikaarihallinnan suunnitelman laadintaan.

Työtapana 3 kpl työpajoja ja lopuksi tulosten läpikäyntityöpaja (osa voidaan järjestää Skype/Teams kokouksina)

Palvelupakettiin sisältyvät seuraavat tuotokset:

  • Yleistason prosessikuvaus, ICT-strategian kuvaus, ICT - ja järjestelmäarkkitehtuurin kuvaus, liiketoiminnalliset tavoitteet (hyödynnetään asiakkaan materiaalia)
  • Kohdealue/kohdejärjestelmä: sovellusarkkitehtuuri, tietoturva, varmuuskopiointi, versiohallinta, dokumentaatio, käyttöympäristö/palvelut, tuki/ylläpitoprosessi, sidosryhmät, nykyiset vastuuhenkilöt, sopimukset, lisenssit, kehitys/ylläpito/käyttökustannukset
  • Havaitut puutteet, kehittämistarpeet, riskit, suositukset

 

Palvelun tuotoksia voidaan hyödyntää esim. asiakkaan strategiatyössä, laatujärjestelmädokumentaationa, perehdytyksissä, kilpailutuksissa tai haltuunoton jatkovaiheissa.

Jatkovaiheissa kartoitus antaa hyvät mahdollisuudet esim. budjetääristen jatkuvan käytön/kehittämisen kustannusarvioiden/takaisinmaksuajan arviointiin.

Kartoitus ei sido asiakasta jatko yhteistyöhön ja palvelun tulokset ovat vapaasti asiakkaan käytettävissä.

Palvelupaketti maksaa 5 000 € (alv 0) + kulut.

 

Yhteystietosi