<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

E-kirja: Integroitu liiketoiminnan suunnittelu mahdollistaa luotettavan päätöksenteon

Lataa e-kirja

Monessa organisaatiossa taloutta suunnitellaan eri yksiköissä ilman kaikille yhteistä prosessia, minkä vuoksi talouden kokonaiskuvan hahmottaminen on vaikeaa. Voisiko epäyhtenäisen suunnittelun korvata menetelmällä, joka edesauttaa luotettavaa päätöksentekoa koko organisaatiossa?

Integroidussa liiketoiminnan suunnittelussa kaikki päätöksenteossa tarvittava tieto on organisaation kaikkien liiketoimintayksiköiden saatavilla yhdellä ja samalla suunnittelualustalla. Saumaton suunnittelu mahdollistaa muun muassa

  • yksinkertaistetun analytiikan ja raportoinnin
  • yhteistyöhön perustuvan kysynnän suunnittelun ja ennustamisen
  • suojatun, rooliin perustuvan käytön millä tahansa laitteella.

 

Tutustu integroituun suunnitteluun tarkemmin e-kirjassamme. Lataa e-kirja käyttöösi lähettämällä yhteystietosi oheisella lomakkeella!

Lataa e-kirja