<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

ERP pilveen onnistuneesti ilman kalliita räätälöintejä

Lomakkeeseen

Onko ERP:nne jo pilvessä? ☁️ Onko kukaan perustellut teille uskottavasti, mitä hyötyä ERP-pilvitransformaatiosta on?

Monet organisaatiot lähtevät siirtämään ERP-ratkaisujaan pilveen teknologia edellä. Tekninen lähestymistapa on kuitenkin yksi pilvisiirtymien tyypillisimmistä sudenkuopista. Migraatio pilveen tulisi nähdä laajempana muutoshankkeena, jonka kautta organisaation on mahdollista parantaa toimintaansa esimerkiksi tarkastelemalla prosessejaan, datan laatua sekä mittareitaan.

Webinaarissa KPMG:n Sanna Aitto-oja ja Krister Määttä sekä Innofactorin Erkki Mikkola ja Ilkka Ojansuu kertovat mitä johdon tulisi ottaa huomioon pilveen siirtyessä.

Webinaarissa kuulet myös:

  • Miksi pilvi-ERP hanke ei itse asiassa ole teknologiahanke, vaan liiketoiminnan muutoshanke
  • miksi teknologian tulee palvella prosesseja, ei toisin päin
  • miten prosessien tulee palvella liiketoimintaa, ei toisin päin
  • miten näette "metsän puilta" miettiessänne tulevia pilvihankkeitanne ja saavutatte aidon muutoksen liiketoiminnassanne 

On-demand webinaarin tiedot: 

Nauhoitusajankohta: ke 25.11.2020 klo 14-15:00

Webinaarin puhujat:

Sanna Aitto-oja
Advisory Manager, KPMG Suomi
Erkki Mikkola
Ratkaisuarkkitehti, Innofactor Oyj
Krister Määttä
Sales Manager, Microsoft platforms & solutions, KPMG Suomi
Ilkka Ojansuu
Ratkaisuarkkitehti, Innofactor Oyj

Täytä tietosi ja rekisteröidy webinaariin!