<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Katsaus: Missä mennään, generatiivinen AI?

Lataa katsaus

Generatiivinen tekoäly on ollut tulikuuma puheenaihe jo pitkään, mutta miten suomalaiset yritykset käytännössä hyödyntävät tätä teknologiaa, jonka sanotaan mullistavan tietotyöläisten arjen?

Aloimme selvittää asiaa syksyllä 2023 laatimalla 76 yrityspäättäjän haastatteluun perustuvan katsauksen.

Vastauksista piirtyy kuva aaltomaisesti etenevästä siirtymästä, jonka eturintamassa ovat teknologiset edelläkävijät. Näiden perässä seuraavat vaiheittain ne, joiden valmiudet hyödyntää tekoälyä kehittyvät hitaammin.

Katsauksesta selviää muun muassa

  • kuinka suuri osa vastaajista ja heidän edustamistaan organisaatioista hyödyntää generatiivista tekoälyä
  • mikä hidastaa generatiivisen tekoälyn laajempaa käyttöä
  • ovatko organisaatiot laatineet suunnitelmaa generatiivisen tekoälyn hyödyntämiseksi.

 

Lataa katsaus käyttöösi ja tutustu vastauksiin tarkemmin lähettämällä yhteystietosi oheisella lomakkeella!

Lataa katsaus!