<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Workshop och behovsbedömning för Dynamics 365 Sales

Anmäl ditt intresse här!

Få expertråd om hur din organisation kan förbättra  försäljningsresultaten med Dynamics 365 AI!

Dynamics 365 Sales behovsbedömning, är ett effektivt 2-4 timmars workshopkoncept utformat av Microsoft för att hjälpa organisationer att snabbt få handlingsbara idéer om hur de kan förbättra sin försäljningsprocess och resultat.

Vad kommer du lära dig?

Som ett resultat kommer ditt försäljnings - och ledningsteam att förstå de relevanta möjligheterna för att förbättra försäljningsprocesser och effektivisera affärsresultat, samt allt man behöver för att bygga en utvecklingsplan som överensstämmer med affärsvisionen. 

Vem är det för?

Workshopen riktar sig till försäljningsledare, beslutsfattare, managementteam och ansvariga för försäljningsprocesser.

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret, vi kommer att validera med Microsoft om din organisation är berättigad till en Microsoft-finansierad workshop

Så här gör du för att komma igång:

  • Vi kommer att kontakta dig för att boka en 2-4 timmars workshop, där vi börjar med en genomgång av dina affärsmål.

  • Under workshopen kommer våra experter att visualisera hur Microsoft Dynamics 365 AI-lösningar som Dynamics Copilot och Sales Copilot kan stödja olika nyckelfunktioner i din organisation.

  • Som ett resultat får du en tydlig, handlingsbar översikt över workshopresultaten och rekommenderade nästa steg för hur du kan börja realisera fördelarna med Dynamics 365 Sales och dess nya AI-funktioner som Sales Copilot.

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

innofactor-logo

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig här!