<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Hjälp ditt team att arbeta smartare och nå sina mål snabbare

Gå till formuläret

Är du intresserad av vad din organisation kan åstakomma med Microsoft Power Platform, men vet inte var du ska börja?

Innofactors Innovation Factory för Power Apps 
är ett erbjudande framtaget i samarbete med Microsoft för att hjälpa din organisation att ta del av möjligheterna inom Microsoft Power Platform och Powerapps. Lär dig bygga egna appar som tar ditt teams effektivitet till en ny nivå!

Vårt Innovation Factory erbjudande inkluderar: 

  • (KOSTNADSFRI) planeringsmöte med din organisations projektledare: sätt rätt plan, mål och tidsram.
  • 2-timmars kick-off workshop för upp till 6 anställda för att introducera Power Platform och framgångsrika use-cases från andra företag.
  • Intervjuer: upp till 8 intervjuer med processledare för att identifiera fokusområden
  • 2 x 3 hr workshop: för att specificera huvudsakliga projekt och arbetsflöden som är efter 2 workshops är redo för användning
  • Möte med kundansvarige inom IT för att undersöka användningsområden och förutsättningar för ett pilotprojekt.
  • Förslag till implementation av piloten av kundansvarig IT-chef och projektledare.
  • Review av implementationsplan och leverans av Power Platform pilot-förslaget som har kundens verksamhet i fokus.

Kostnaden för paketet startar vid 100,000 SEK (+moms).

Osäker om detta är något för dig? Inga problem - registrera dig för vårt kostnadsfria planeringsmöte där våra experter diskuterar upplägg och erbjudande.


Microsoft Partner 2019

 

Innovation Factory

Boka ett kostnadsfritt planeringsmöte!