<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

E-kirja:
Sovellusten modernisointi valmistavan teollisuuden yrityksessä

Vanhat liiketoimintasovellukset haittaavat tiedon hyödyntämistä

Miksi sovellusten modernisointi on välttämätöntä?

Valmistavan teollisuuden yrityksille on tyypillistä pitkä ikä. Pitkä ikä on merkki menestyksestä, mutta tarkoittaa myös sitä, että yrityksellä on suurella todennäköisyydellä käytössä useita räätälöityjä sovelluksia eri aikakausilta.

Nämä liiketoimintasovellukset, ja erityisesti niiden tapa käsitellä dataa, saattavat olla nykystandardien mukaan epäkäytännöllisiä. Kyseessä voi olla tuotantoon liittyvien laskelmien tekemiseen suunniteltu Excel-tiedosto tai työpöytäsovellus. Tai kyse voi olla vanhasta tuotantoprosessin seurantaan tehdystä sovelluksesta, johon on pääsy rajatulla määrällä henkilöitä.

Ongelmaksi molemmissa muodostuu data: Dataan pääsy on joko liian rajattua tai liian avointa.

Modernisoimalla olennaisia liiketoimintasovelluksia voidaan ratkoa datan saatavuuteen liittyvät ongelmat turvallisesti.

Samalla:

  • Tehostetaan tuotannon prosesseja.
  • Parannetaan liiketoiminnan kannattavuutta data-analyysin kautta.
  • Luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntämällä rajapintoja.

Onko sinun yrityksessäsi käytössä vanhentuneita sovelluksia, jotka hyötyisivät modernisoinnista?

Sovellusten modernisointi valmistavan teollisuuden yrityksessä

Innofactor_ekirja_nostoMitä on sovellusten modernisointi? Miksi ja miten valmistavan teollisuuden kannattaa modernisoida vanhoja liiketoimintasovelluksia?

Näihin kysymyksiin löydät vastaukset maksuttomasta e-kirjastamme.

Opit

  • Miten sovelluksia modernisoidaan.
  • Ymmärtämään sovellusten modernisoinnin hyödyt ja mahdollisuudet.
  • Mitä sovellusten modernisointi voi tarkoittaa yrityksellesi.

 

 

 

Lataa ilmainen e-kirja

Täyttämällä lomakkeen tiedot saat linkin e-kirjaan.

Täyttämällä tämän kaavakkeen ymmärrän, että tietoni tallennetaan Innofactorin markkinointirekisteriin, ja että niitä tullaan jatkossa käyttämään Innofactorin ratkaisuja ja tarjontaa koskevan hyödyllisen tiedon toimittamiseen minulle. Kunnioitamme yksityisyydensuojaasi. Voit lukea lisää oikeuksistasi ja siitä, miten käsittelemme tietojasi täältä.