<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

E-kirja:
Kokonaisvaltainen kumppanuus vauhdittaa valmistavan teollisuuden yrityksen digitalisaatiota

Kumppanin avulla parannat asiakaskokemusta ja vähennät manuaalisen työn määrää organisaatiossasi

Valmistavan teollisuuden yritykset tiedostavat digitalisaation ja rutiinityön automatisaation merkityksen, mutta haasteena on siirtää suuret visiot käytännön toteutukseen. On vaikeaa päästä sanoista tekoihin, jos konkreettisia kehityskohteita ei tunnisteta.

Mitä pitää tehdä, jotta yrityksen toiminnasta voidaan paikantaa digitalisaatiosta hyötyviä prosesseja, sovelluksia ja työnkulkuja?

Digitalisaation käynnistämiseksi on syytä kääntyä osaavan kumppanin puoleen, jonka avulla irrallinen projektimuotoinen työskentely voidaan muuttaa jatkuvaksi tekemiseksi. Hyvä kumppani käy jatkuvaa dialogia organisaatiosi eri tasojen kanssa ja auttaa sekä paikantamaan että ratkaisemaan prosessien pullonkaulat.

Lue e-kirja ja tutustu digitalisaation avainhyötyihin

Oheisessa e-kirjassa esittelemme konkreettisten esimerkkien ja käytännön ratkaisuehdotusten avulla, kuinka kumppanuuteen ja ketteriin toimintatapoihin perustuva yhteistyö vauhdittaa valmistavan teollisuuden yrityksen digitalisaatiokehitystä.

Lataa maksuton e-kirjamme täyttämällä yhteystietosi lomakkeelle ja tutustu digitalisaatiokumppanuuden avainhyötyihin:

  • Toimivampi organisaatio tuottaa parempia asiakaskokemuksia.
  • Manuaalisen työn minimointi lisää työn mielekkyyttä.
  • Liiketoiminnan tehokkuus paranee ja kustannukset vähenevät.
  • Data ruokkii innovaatioita.

 

Lataa ilmainen e-kirja

Täyttämällä lomakkeen tiedot saat linkin e-kirjaan.

Täyttämällä tämän kaavakkeen ymmärrän, että tietoni tallennetaan Innofactorin markkinointirekisteriin, ja että niitä tullaan jatkossa käyttämään Innofactorin ratkaisuja ja tarjontaa koskevan hyödyllisen tiedon toimittamiseen minulle. Kunnioitamme yksityisyydensuojaasi. Voit lukea lisää oikeuksistasi ja siitä, miten käsittelemme tietojasi täältä.