<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

 

30.10.2018 - 10.00 - 10.30 (UTC +1)
Digitale processer - fra Idé til Værdi 

Hvorfor deltage i webinaret?

Få inspiration til, hvordan du kommer godt i gang med procesautomatisering og digitalisering. Har du svært ved at overskue, hvilke muligheder der er inden for automatisering af arbejdsgange – kan det lade sig gøre og i hvilket omfang, hvad koster det, kan det overhovedet svare sig m.m.


Hvad kommer du til at høre om:

Du kommer til at høre om, hvordan vi I Innofactor kan hjælpe med at bringe dig fra idé eller ønske om digitalisering og automatisering, til at få dokumenteret den konkrete proces. Herudover vurderet hvorledes hele eller dele af processen kan automatiseres, samt skabe grundlag for udarbejdelse af business case for implementeringen.

 

Key takeaways:

  • Indblik i Innofactors tilgang til digitalisering af processer 
  • Du får inspiration til skabe et beslutningsgrundlag for, hvordan du kan prioritere digitaliseringsprocesser. 
  • Gode eksempler på digitalisering og automatisering af processer 


*Webinaret er gratis

Troels Schlosser

Principal Consultant
Troels er SharePoint løsningsarkitekt samt Office 365 SME, og har stor erfaring med at levere løsninger på SharePoint og SharePoint Online – herunder anvendelse af PowerApps og Flow.

Mark Morsi

Senior Business Consultant
Mark arbejder primært som Modern Collaboration og Office 365 med fokus på, hvorledes vores kunder kan få mest muligt værdi ud af deres Office 365 implementering.
Innofactor