<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Webinar: 


Den digitala chefens nya roll i framtidens nya affärer

För dig som sitter som CIO/IT-chef eller i ledningen och diskuterar hur ni ska arbeta framåt med den digitala transformationen.

Likväl som det digitala landskapet förändras, så ändras rollerna i det. En av de roller som förändrats kanske mest under de senaste åren är CIO. Jättar som Gartner och Forbes Magazine siar in i framtiden och presenterar båda en ny version av rollen, som skiljer sig ganska markant från hur den upplevs idag.

daniel-eriksson-pitt
Daniel Eriksson Pitt, Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef...med passionerat intresse för de möjligheter som digital medels mognad idag erbjuder. I hur det starkt utmanar synen på vad vi som individer kan åstadkomma och hur vi som organisationer kan komma samman och erbjuda våra kunder något fantastiskt.
Innofactor