<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=110832&amp;fmt=gif">

Mikä on pilvivalmiutesi?

Tekemällä alla olevan itsearvioinnin, saat organisaatiosi tuloksen, sekä toimialakohtaisen keskiarvon.
“Innofactor helped us transfer a significant part of our services to Microsoft Azure - and work continues!”

- Mikko Rotonen
ICT Development Director, 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri